UNACT
MENU
30.06.2016
( 2914 dagen geleden)

Europese actie juli 2016

Op 14 juli bespreekt het Europees parlement de voorstellen tot aanpassing van de EU vuurwapenrichtlijn.

Met BWF, raden wij u aan contact opnemen met uw vertegenwoordigers in het Europees Parlement

Meer Informatie hier

1 Voorbeeldbrief: (docx)

 (pdf):VoorbeeldbriefNLNewProposalFirearmsAnneleenVanBossuyt.docx 
26.12.2015
( 3100 dagen geleden)

EU Verordening desactivatie vuurwapens gepubliceerd

Meer Informatie hier lezen tekst van de publicatie :

 (pdf):CELEX_32015R2403_NL_TXT.pdf 
16.12.2015
( 3110 dagen geleden)

Sector deelt gemeenschappelijk standpunt over aanpassing EU richtlijn met Belgische regering

Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Belgian Weapon Forum

Meer Informatie hier lezen : Wapenunie

 (pdf):positionPaperEU-directive-122015.pdf 
08.12.2015
( 3118 dagen geleden)

Forse kritiek op voorstel van EU Commissie in het Europees Parlement

Op 7 december 2015 heeft de Europese Commissie haar voorstel om de vuurwapenrichtlijn aan te passen voorgesteld in de commissie -interne markt en consumentenbescherming- (IMCO) van het Europees parlement.

Meer Informatie hier lezen : Wapenunie

 
20.11.2015
( 3136 dagen geleden)

De Europese Commissie heeft een nooit eerder geziene aanval gelanceerd tegen tientallen miljoenen Europeanen die legaal in het bezit zijn van semi-automatische wapens

Dit project stelt totaal verbod op bijna alle semi-automatische wapens

De Europese Raad van Ministers werd gehouden op 20 november 2015, na de tragische aanslagen van Parijs. De ontwerpverordening van de Commissie voorziet in een totaal verbod op semi-automatische wapens die op automatische vuurwapens lijken.

Wij nodigen u uit om tegen dit voorstel te reageren.

Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Belgian Weapons Forum

Meer Informatie op deze actie hier lezen : Partner WapenUnie Actie Semi-auto Wapens

De pers zal weinig op dit voorstel reageren, hier enkele nuttige adressen

UK- UKShootingNews

FRANKRIJK- UFA

WapenUnie

RSHCB

FESAC

Toegang tot het onderzoek van de Commissie. Wij raden u aan onze informatie te lezen alvorens te reageren

EU Commissie toegang tot document wapens

 
01.09.2015
( 3217 dagen geleden)

Nieuw besluit tast rechten aan van wie ex-HFD wapens liet regulariseren.

Op 31 juli 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit van 15 juli 2015 waarmee de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde (HFD wapens) wordt afgeschaft

Voor meer informatie, verwijzen we graag naar de nota van Belgian Weapon Forum.

 (pdf):BWFmemohfd31072015nl.pdf 
15.09.2014
( 3568 dagen geleden)

Wanneer de Uitvoerende Macht zich opwerpt tot bijzondere rechtbank....

Burgers werden verrast door het plotse verbod om deel te nemen aan beurzen voor wapens in vrije verkoop.

Met een schrijven en ten gevolge van dreigementen heeft de FOD Justitie de organisatoren van beurzen voor wapens in vrije verkoop bevolen erkende personen niet meer toe te laten.

Dit verbod, ware veroordelingen uitgesproken ten gevolge van een onwettelijke, geheime en unilaterale procedure, werd getroffen ten aanzien van personen die zonder gerechtelijk vonnis en vooral zonder enige wettelijke basis worden geviseerd.

Een vonnis in kort geding, geveld in het voordeel van een van de slachtoffers van deze procedure, laat de andere slachtoffers van dergelijke handelingen tijdelijk toe er argumenten in te vinden om zich mee te verdedigen.

De N.U.W.J.S. zal deze dossiers opvolgen en u op de hoogte houden.

Gelieve hieronder de tekst van het vonnis in pfd-formaat te vinden.

 (pdf):Trib1ereInstLG_verviers-demanet(2).pdf 
28.11.2011
( 4589 dagen geleden)

De Raad van State geeft haar eigen interpretatie betreffende de regularisatie van de wapens en een reële hoop aan de medeburgers die door interpretaties van de Dienst Wapens betreffende de Wapenwet in de illegaliteit werden geduwd.

De Raad van State heeft zojuist de Staat tot de orde geroepen na de klacht van een medeburger. Deze bevestigt aldus haar advies betreffende het principieel onderscheid dat moet worden gemaakt tussen eigendom en voorhanden hebben, alleen dit laatste is onderworpen aan de regels van de Wapenwet.

Tijdens een vorig Hoger Beroep had de UNACT reeds het onderscheid laten erkennen dat moet worden gemaakt tussen voorhanden hebben van een wapen en de eigendom ervan.

De UNACT had evenzo de inkoherentie aangestipt betreffende de interpretatie van de Wapenwet door de Administratie die het praktisch onmogelijk maakte deze die in de illegaliteit verkeren om die toestand te kunnen regulariseren.

De Raad van State heeft een einde gemaakt aan deze uitzichtloze toestand : Neen, ondanks haar tekortkomingen, zegt de Wet nergens dat een medeburger voor altijd in de illegaliteit moet blijven.

Klik hieronder om het artikel te lezen.

 (pdf):ARCE(nl)20111012.pdf 
26.07.2011
( 4715 dagen geleden)

parlementaire vragen: KB STATUUT WAPENHANDELAAR

Vragen van dh Bellot (MR) en Frédéric (PS)

Het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar werdt op 25 november 2010 door de Raad van State vernietigd. Een nieuw koninklijk besluit bekendgemaakt in het Belgisch presenteerd nog steeds ernstige problemen.

Hier is de analyse van de UNACT

Onze Nederlandstalige beheerders zijn op vakantie of onwel en de vertaling niet kon worden gemaakt op het moment van publicatie.

 (pdf):QRBellotFrederic2011-tD.pdf 
26.07.2011
( 4715 dagen geleden)

parlementaire vragen: KB STATUUT WAPENHANDELAAR

Vraag van Volksvertegenwoordiger Frédéric (PS) over de problemen van het KB statuut van de wapenhandelaar

. het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar werdt op 25 november 2010 door de Raad van State vernietigd. Een nieuw koninklijk besluit bekendgemaakt in het Belgisch presenteerd nog steeds ernstige problemen. Lees de vraag van dh Frédéric

 (pdf):FredericQR2007-07.pdf 
26.07.2011
( 4715 dagen geleden)

parlementaire vragen: KB STATUUT WAPENHANDELAAR

Vraag van Senator Bellot (MR) over de problemen van het KB statuut van de wapenhandelaar

. het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar werdt op 25 november 2010 door de Raad van State vernietigd. Een nieuw koninklijk besluit bekendgemaakt in het Belgisch presenteerd nog steeds ernstige problemen. Lees de vraag van senator Bellot

 (pdf):BellotQR2007-07.pdf 
4.12.2010
( 4948 dagen geleden)

Omzendbrief 24/11/2010

29 OKTOBER 2010. - Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving . Publicatie Belgish Staatblad 24/11/2010

De tekst van deze circulaire kan hier gevonden worden (111 pagina s). Alle tekst is beschikbaar vrijelijk en zonder beperking. Hieronder kliken

 (pdf):Omzendbrief2011124Belgisch Staatsblad_.pdf 
(De vertaling wordt gewerkt)

VRIJ VERKRIJGBARE WAPENS

Rappelons que, pour pouvoir légalement utiliser ces armes, acquérir et détenir des munitions, dans le cadre de l’activité qu’il pratique, et pour autant qu’elle soit autorisée dans ce cadre, le titulaire d’une licence de tireur sportif, d’un permis de chasse, d’une carte de légitimation de garde champêtre particulier, doit demander au service armes du gouverneur de sa province de lui établir un modèle 9, conformément à l’article 25 de l’AR du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. (MB 21.09.1991) modifié par les AR du 29.12.2006 (MB 09.01.2007), 16.10.2008 (MB 20.10.2008), 10.10.2010 (MB 14.10.2010) :

§ 5. De jager, sportschutter of bijzondere wachter die een vrij verkrijgbaar vuurwapen buiten het kader van historische of folkloristische manifestaties voor het schieten wil bestemmen, laat dit weten aan de gouverneur en bezorgt hem daarvan de nodige bewijsstukken. Als de gouverneur vaststelt dat er aan alle voorwaarden is voldaan, geeft hij een document model nr. 9, dat hiervoor bij uitbreiding mag worden gebruikt, af. Hij registreert het wapen in het Centraal wapenregister.

Iedereen die wil dergelijke wapens te schieten buiten het kader van historische en folkloristische evenementen moet eerst een vergunning aanvragen(model 4) aan de Gouverneur. Toute autre personne souhaitant tirer avec de telles armes en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques est tenu de solliciter préalablement auprès du gouverneur une autorisation de détention avec modèle 4.

KB 14/10/2010: (coordinatie in het frans, met dank aan "Solitaire Ardennais" voor samenwerking) AR 14/10/2010 Solitaire Ardennais Solitaire Ardenais
15.10.2010
( 4999 dagen geleden)
Vervolg+

210 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991

tot uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen
 (pdf):KB20101014NLJustitie.pdf 
De Ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken hebben gemeenschappelijk en in urgentie een Ministeriële Besluit (11-03-2010) gepubliceerd welke het houden van kits voor handvuurwapens verbiedt, onder de mom van dat ze nieuw zijn en een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid.  Zij plaatsen daardoor de burgers en verzamelaars van de ene op de andere dag in de illegaliteit. Het gaat hem waarschijnlijk over een maatregel om de veiligheid te versterken tgv. de recente toename van wapenhandel (Kalachnikov enz.) en de gewapende criminaliteit welke praktisch iedere week “hotnews” is in de media. Maar de burgers zijn sinds enige tijd gestopt te lachen met de belachelijke pogingen om de openbare veiligheid te verhogen, met als basis de Wapenwet.  De gekheid slaat nu over naar een tragische situatie en het is tijd dat de politiek “verantwoordelijken” dat begrijpen. Voor de Raad van State, heeft de UNACT een document ontwikkeld en bijgevoegd, welke deze onderdelen laat terug gaan tot het midden van de 19e eeuw.  Tot daar voor het groot en nieuw gevaar welke ons bedreigt en het welk de ministers willen bestrijden…. Zonder commentaar…!
17.05.2010
( 5150 dagen geleden)
Vervolg+

DE UNACT LEGT EEN BEROEP NEER TER ANNULATIE VAN HET MINISTRIEEL BESLUIT VAN 11 MAART 2010.

 (pdf): 
24.05.2009
( 5508 dagen geleden)
24/05/2009.—KB van 24 april 1997 veiligheidsvoorwaarden ( site justitie geconsolideerde wetgeving) (pdf):weti_a1KBveiligNL.pdf 
24.04.2009
( 5538 dagen geleden)
14/04/2009.—Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen (pdf):kb20009-04-14veiligh.pdf 
6.11.2008
( 5706 dagen geleden)
Wijziging van de Nieuwe Wapenwet

klik hier om een coördinatie van de wet te lezen

(publicatie site Oost-Vlaanderen)
 (pdf): 
13.08.2007
( 6158 dagen geleden)
Wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 september 1991 betreffende de wapens voor wapenrekken - gecoördineerde versie. (13 augustus 2007) (pdf):coordK20031991_DECO.pdf 
02.08.2007
( 6169 dagen geleden)
Wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 september 1991 betreffende de wapens voor wapenrekken. (02 augustus 2007) (pdf):BS02082007.pdf 
17.07.2007
( 6185 dagen geleden)
Nieuw parlement vraagt dringende herziening wapenwet. (17 juli 2007) (pdf):c_20070717_nl.pdf 
15.04.2007
( 6278 dagen geleden)
Tekst van het ontwerp decreet houdende het statuut van de sportschutter. (15 april 2007) (pdf):ontwerp-decreet-sportschutter.pdf 
02.04.2007
( 6291 dagen geleden)
Ministrieel Besluit: Lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten - Belgisch Staatsblad -. (02 april 2007) (pdf):MB20070315.pdf 
20.01.2007
( 6362 dagen geleden)
Eerste uitvoeringsbesluit nieuwe wapenwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - analyse. (20 januari 2007) (pdf):BS20061229_analyse.pdf 
21.01.2007
( 6361 dagen geleden)
Gecoördineerde versie wapenwet (20 januari 2007) (pdf):ww_gc.pdf 
30.10.2006
( 6444 dagen geleden)
Eerste wetsvoorstel tot reparatie van de nieuwe wapenwet ingediend. (pdf):51K2718001.pdf 
29.12.2006
( 6384 dagen geleden)
Kostprijs nieuwe vergunningen bekend - Belgisch Staatblad. (29 december 2006) (pdf):BS20061228.pdf 
12.10.2006
( 6463 dagen geleden)
De Kamer, vraag nÝ 12566 - de heer Philippe Monfils -, vraag nÝ 12569 - de heer Melchior Wathelet - " vraag nÝ 120609 - de heer stijn Bex (12 oktober 2006) (pdf):kamer20061011.pdf 
21.09.2006
( 6484 dagen geleden)
Parlementaire vraag Tony Van Parys verduidelijkt wapenwet (21 september 2006) (pdf):PV21092006.pdf 
21.09.2006
( 6484 dagen geleden)
Document met Parlementaire vraag Tony Van Parys (21 september 2006) (pdf):PV21092006-2.pdf 
libre
T1td1
 
  UNACT
MENU
 
 
28.10.2013
( 3889 dagen geleden)

Wallonië

SPW communiceert nuttige informatie over het wijzigen van de procedure voor het buiten reizen voor jagers en schutters met eigen vuurwapen

meer inlichtingen hier(FR):
 (pdf):Wallonne-etranger-avec-son-arme20131028.PDF 
01.06.2013
( 4039 dagen geleden)

Europa start een volksraadpleging over de wapens.

Het gebruik van de antwoorden zal een onmiddellijke invloed hebben op de bezitters van wettelijke wapens.

Wij vinden dat het grootste deel van de 25 vragen van de raadpleging tendentieus zijn en hun formulering tracht vooraf het antwoord van de ondervraagde te leiden naar een nog grotere beperking van het wettelijk bezit van wapens.

Wij raden U aan te antwoorden op elke vraag door te klikken op optie “1”

LEES ONZE REACTIES ALVORENS TE ANTWOORDEN

Het is noodzakelijk dat de liefhebbers van legale wapens antwoorden op deze volksraadpleging en hun vrienden aanmoedigen om hetzelfde te doen.

meer inlichtingen hier:
 (pdf):EU-volksraadplegingV1-nl.pdf 

25/11/2012 De aanval is geslaagd.

De wet, die de lijst gevoegd bij het Koninklijk Besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische en decoratieve waarde afschaft, is op 10 november 2012 gestemd geweest !

De UNACT neemt deel in een open brief aan de politiek

zie: REGULO

Stel ook uw brief op en verzend ze aan iedereen

.

De lijsten met de mailadressen van de ministers, de senatoren en de afgevaardigden zijn hierbij. Zend ze ook aan alle personen die u kent en vraag hen hetzelfde te doen.

Doe het onmiddellijk !!

U vindt er een open brief aan onze politici (REGULO) op deze link:

meer...
12.06.2010 missing file: ../nlmain/incmessage/void
Deze inlichtingen worden regelmatig bijgewerkt (12/6/2010)
Voor de Franstalige partijen, klik op "Français" in het menu hierboven en dan "Documentation"(zijbalk)

Open Brief van de UNACT aan de Voorzitters van de Partijen

Lees (klik op de naam) de REACTIES VAN DE PARTIJEN:
Geen Reactie:
17.05.2010
( 5150 dagen geleden)

Openbrief van de UNACT aan de voorzitters van de partijen 10/05/2010.

Sinds geruime tijd tracht de UNACT de aandacht van de politieke wereld te trekken op het gevaar van de wet van 2006. Behalve enkele beloften, zijn de zaken wezenlijk weinig veranderd gedurende deze abrupt afgebroken legislatuur.

 (pdf):ComuNL20100510-1.pdf 
29.11.2009
( 5318 dagen geleden)

ONGERUSTHEID

Tienduizenden medeburgers onrechtmatig vervolgd ?

De Omzendbrief van de Prokureurs Generaal beschouwt dat de vergunningen die meer dan 5 jaar voor het in voege treden van Art 48 van de Wet van 8 juni 2006 (op 9 juni 2006) verlopen zijn indien hun vernieuwing niet werd aangevraagd ten laatste op 31 oktober 2008
Nochtans is de zaak zeer duidelijk: de Wet voorziet dat enkel de vergunningen verkregen mits betaling van een bijdrage ouder dan 5 jaar nietig zijn geworden

Belangrijk: hier lezen (pdf):ongerustheid091129nl.pdf 

Omzendbrief van de Prokureurs Generaal

Wij herinneren de UNACT gegevens en adres

UNACT vzw seketariaat: 99 RUE DE HOGNOUL. B4342 AWANS. Fax 04 278 02 20

Wij herinneren in het bijzonder ook aan ons juridisch E-mail adres: UNACT JURIDCLAIM
14.10.2009
( 5365 dagen geleden)

Wapenwet: oproep tot gezond verstand

Koninklijke Sint-Hubertus Club van België : Open brief aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken

Koninklijk Besluit dd. 14 april 2009 gepubliceerd waarbij het KB van 24 april 1997 gewijzigd werd m.b.t. de bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij opslag, het voorhanden hebben en verzamelen van vuurwapens of munitie, van kracht geworden vanaf 25 april 2009.

Dit besluit en de regels die het oplegt voor het vervoer van wapens is ongegrond, nutteloos,belachelijk, niet-operationeel en vernederend.

 (pdf):20091014nl-OpenbriefWapenwet.pdf 
Lees hier de eerste bladzijde met praktische informaties voor verschillende probleempunten betreffende de Wet, administratieve formaliteiten in verband met de Wet
31.08.2009
( 5409 dagen geleden)
Vervolg+

ANTIEKE WAPENS EN MODERNE REPLICA

Vuurwapens

met historische, folkloristische of decoratieve waarde zijn door de Koning bepaald en mogen enkel voor het schieten gebruikt worden, behalve in het kader van toegelaten historische of folkloristische manifestaties. Buiten dit kader, worden ze beschouwd als vuurwapens, en zijn ze vergunningsplichtig.
 (pdf):replicNL090909.pdf link

Belangrijke mededeling


Als uw erkenning ouder is dan 5 jaar dan MOET U de hernieuwing ervan aanvragen bij uw Provincie-Gouverneur ten laatste op 31/03/2009

26.02.2009
( 5594 dagen geleden)
Vervolg+

Hernieuwing erkenning als wapenhandelaar en verzamelaar 31/03/2009

Nieuw emailadres voor juridische dienst van UNACT jurid-claim@unact.org
 (pdf):UNACT090226agr-nl-fr.pdf link
22.02.2009
( 5598 dagen geleden)

Hoger Beroep tegen het KB: Statuut van de Wapenhandelaars.

De UNACT heeft bij de Raad van State een verzoekschrift in Hoger Beroep neergelegd tegen het Koninklijk Besluit van 16 oktober 2008. Dit K.B. regelt het “ Statuut van de Wapenhandelaars”, dus voor een deel betreffende de Wapenwet voor de erkende personen als Wapenhandelaars

Nieuw emailadres voor juridische dienst van UNACT

jurid-claim@unact.org
 (pdf):UNACT090118nl hberoepKB.pdf 
31.12.2008
( 5651 dagen geleden)

Hoger Beroep tegen de Nieuwe Wapenwet.

De Nieuwe Wapenwet is twee maanden geleden in voege getreden. Iedereen was toen akkoord dat de nefaste gevolgen van de Wapenwet van 2006 dienden te worden weggewerkt.

Een allereerste bilan lijkt echter uiterst negatief.

Vanaf de verschijning van de “verbeterde” wettteksten, liet de UNACT weten dat een en ander een stap in de goede richting was, maar dat de noodzaak voor een wijziging ten gronde zich onoverkomelijk opdrong.

 (pdf):UNACT081226-nl.pdf 
6.11.2008
( 5706 dagen geleden)
6.11.2008 Nieuwe Wapenwet.

Een interessante bijdrage

van LtCol Hre Henry de RADZITZKY d OSTROWICK Doktor in de Rechten - Jacht Deskundige.
Publikatie: «Modification de la loi sur les armes : encore des questions+,Wijziging van de Wapenwet: nog meer vragen Ch. & Nat., 2008, nÝ 7, oct., pp. 15 à 17
Wegens de auteursrechten is het ons momenteel niet mogelijk om deze tekst in het Nederlands te laten verschijnen.
Klik hier voor de Franstalige versie:
 (pdf):RSHCBmodificationdelaloiarmesquestion081106fr.pdf 
26.10.2008
( 5718 dagen geleden)
WETWIJZIGING 31/10/2008
Wijziging van de Nieuwe Wapenwet - vervaldag aangiften : 31.10.2008.
De Wet heeft belangrijke faciliteiten voorzien die gelden tot 31.10.2008.
Maak er gebruik van om U in regel te stellen.
Lees aandachtig deze informatie van wat er al of niet moet gedaan worden vóór 31.10.2008.
Klik hier
 (pdf):modificationloiwijziging081031-3pub081026nl.pdf 
01.10.2008
( 5743 dagen geleden)
WETWIJZIGING van de Nieuwe Wapenwet - vervaldag aangiften : 31.10.2008. (pdf):wetwijzigingNL081031.pdf 
10.08.2008
( 5795 dagen geleden)

VULCANUS:

Niet in een euforisch optimisme verzinken. Het eerste woordje van Vulkanus.

Het is inderdaad algemeen geweten dat de Gouverneurs niet beschikken over een budget, noch over het personeel, noch over de nodige informatika om de nieuwe logistieke infrastruktuur op te bouwen teneinde de aangifte van wapens te verwerken.

 (pdf):vulcain1nl.pdf 

WAPENWET van juli 2008. WIJZIGING VAN DE WET

Wij moeten ons even wel geen illusies maken. De Wet moet nog verder herzien en verbeterd worden. Wij leggen ons daarop toe in dialoog met de Partijen die naar ons willen luisteren. Bezoek regelmatig de nieuwe Site van de Unact

Text van de wet 080717UNACT_474epreuve.pdf

Het analytisch verslag van de debatten donderdag 10 /07/ 2008: KAMERCHAMBRE2008jul.pdf

Wij hebben hiermede het genoegen de kommentaren bekend te maken die ons zijn toegekomen (per alfabetische volgorde) van de

 • MR
 • PS
 • cdH
 • Men mag ook niet vergeten, volgende cijfers zijn moeilijk volledig te staven maar zijn een feit dat niet kan worden weerlegd, dat bij het in voege treden van de Wapenwet van 2006, dit land +- 480.000 wapenbezitters telde. Dit zijn nota bene voorzichtig geraamde minimale cijfers die vermeld werden door de Bevoegde Overheden tijdens de verhoringen van de Werkgroep van de Kommissie Justitie van de Kamer.

  Daarvan moet men, spijtig genoeg, de wapens aftrekken die door de goedgelovige eigenaars werden neergelegd op hun Politiekommissariaat. Daarvan kan men dan ook het aantal eigenaars aftrekken die zich in hun lot of over hun statuut blijken te berusten. Goed en wel blijven er dan toch ongeveer 300.000 wapenbezitters over.

  En in tegenstelling met de kwalijke beweringen van onze tegenstrevers, zijn wapeneigenaars geen potentiële kriminelen. Deze hebben een sociaal leven zoals al hun medeburgers. Dit betekent dat de Wet rechtstreeks 300.000 gezinnen treft, dus grosso-modo een minimum van 700.000 tot 750.000 mensen.

  Om meer te weten

  Schrijf U in op onze informatika bestanden: main_form

  17.07.2008
  ( 5819 dagen geleden)
  Vervolg+Wijziging van de wet juli 2008 (pdf):080717UNACTWET_AN_NL.pdf 
  07.06.2008
  ( 5859 dagen geleden)
  VERSLAG - UNACT ALGEMENE VERGADERING 2008 (pdf):UNACTAV2008NL.pdf 
  16.12.2007
  ( 6032 dagen geleden)
  Recente ontwikkelingen wapenwetgeving op Belgisch en Europees vlak. (04 december 2007) (pdf):ww20071130.pdf 
  25.10.2007
  ( 6085 dagen geleden)
  Hoorzitting Kamercommissie Justitie. (25 oktober 2007) (pdf):hoorzitting20071024.pdf 
  11.06.2007
  ( 6221 dagen geleden)
  Wapenwet - wat te doen tegen 30 juni 2007 ?(11 juni 2007) (pdf):c_200706.pdf 
  15.04.2007
  ( 6278 dagen geleden)
  Decreet houdende het statuut van de sportschutter, analyse. (15 april 2007) (pdf):VL-sportschutterslicentie.pdf 
  02.04.2007
  ( 6291 dagen geleden)
  Ministrieel Besluit: Lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten - Commentaar -. (02 april 2007) (pdf):lijst_sportwapens.pdf 
  19.03.2007
  ( 6304 dagen geleden)
  Parlementaire werkgroep evaluatie wapenwet vraagt regering om wapenwet aan te passen. (19 maart 2007) (pdf):resoluties19032007.pdf 
  16.03.2007
  ( 6307 dagen geleden)
  Vlaamse Sportschutterslicentie, een stand van zaken (16 maart 2007) (pdf):licentie20070316.pdf 
  21.01.2007
  ( 6361 dagen geleden)
  Vragenlijst theoretische proef (21 januari 2007) (pdf):vragenlijst 21012007.pdf 
  31.10.2006
  ( 6443 dagen geleden)
  Analyse van het reparatiewetsvoorstel ingediend door volksvertegenwoordiger Monfils. (31 oktober 2006) (pdf):commentaar_monfils.pdf 
  29.12.2006
  ( 6384 dagen geleden)
  Kostprijs nieuwe vergunningen bekend. (29 december 2006) (pdf):retributies20062912.pdf 
  29.11.2006
  ( 6414 dagen geleden)
  Regering kondigt overgangsregeling nieuwe wapenwet aan.(28 november 2006) (pdf):info28112006.pdf 
  29.08.2006
  ( 6507 dagen geleden)
  De nieuwe wapenwet, een stand van zaken (29 augustus 2006) (pdf):20060829.pdf 
  18.06.2006
  ( 6579 dagen geleden)
  Wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - analyse inclusief omzendbrief (18 juni 2006) (pdf):analyse_wapenwet_18062006.pdf 
  29.05.2006
  ( 6599 dagen geleden)
  Wapenwet - Wachten is de boodschap ! (aangepaste tekst 19 november 2006) (pdf):watdoen_v20061119.pdf 
  T1td1
   
   
    UNACT
  MENU
   
  Cadre pour message
  31.12.2007
  ( 6017 dagen geleden)
  Grondwettelijk Hof vernietigt gedeelte wapenwet - Verlenging overgangstermijn tot 31 oktober 2008 (31 december 2007) missing file ../nlmain/pdf/info20071231.pdf
  13.11.2006
  ( 6430 dagen geleden)
  EERSTE ARREST ARBITRAGHOF NIEUWE WAPENWET (11 november 2006)  (pdf):ABschorsing.pdf 
  31.12.2006
  ( 6382 dagen geleden)
  Het Arbitragehof: Unact vecht onwerkbare wet aan  (pdf):info-arbitrage-nl.pdf 
  01.06.2007
  ( 6231 dagen geleden)
  Verkiezingen 2007 - wie deed wat in de voorbije legislatuur. (1 juni 2007) (pdf):verkiezingen2007.pdf 
  30.06.2007
  ( 6202 dagen geleden)
  Persbericht: Laatste dag amnestieperiode wapenwet, nog meer dan 1 miljoen illegale wapens in omloop. (30 juni 2007) (pdf):PERS_30062007.pdf 
  30.06.2007
  ( 6202 dagen geleden)
  Persbericht: Verstrenging wapenwet stopt zinloos geweld niet ! (26 juni 2006) (pdf):pers_25062006.pdf 
  11.04.2007
  ( 6282 dagen geleden)
  Persbericht: Resoluties parlementaire werkgroep wapenwet (11 april 2007) (pdf):pers11042007.pdf 
  17.10.2006
  ( 6458 dagen geleden)
  Persbericht: Nieuwe wapenwet geschenk uit de hemel voor verdachte criminelen (13 oktober) (pdf):persbericht20061013.pdf 
  07.07.2006
  ( 6560 dagen geleden)
  Persbericht: De Ministerraad (7 juli 2006) (pdf):pers_07072006_web.pdf 
  03.07.2006
  ( 6564 dagen geleden)
  Persbericht: Nieuwe wapenwet is onuitvoerbaar (3 juli 2006) (pdf):pers_20060703.pdf 
  08.06.2006
  ( 6589 dagen geleden)
  Persbericht: De nieuwe wapenwet treedt in werking (8 juni 2006) (pdf):pers_08062006.pdf 
  30.05.2006
  ( 6598 dagen geleden)
  Note de presse: La Justice a refusé d'imposer des mesures de sécurité (30 mai 2006) 
  29.05.2006
  ( 6599 dagen geleden)
  Persbericht: Wapenwet onuitvoerbaar en stimuleert zwarte markt (29 mei 2006) (pdf):pers_28052006.pdf 

  Publikatie van het UNACT Revisoren-Verslag 2007, een opeenvolging van incidenten.

  Op 17 januari 2008 verwittigde de Schatbewaarster de Sekretaris Meester Nico Demeyere van de UNACT vzw per E-mail, dat zij de rekeningen had doorgestuurd naar het Revisorenkantoor Swinnen dat was aangezocht om het Speciaal Fonds Rechtsplegingen te kontrolleren. Deze fondsen zijn afkomstig van giften om rechtsplegingen te kunnen ondernemen tegen de Nieuwe Wapenwet van 2006. De UNACT onder de vorm van een vzw, was opgericht om rechtspersoonlijkheid te verwerven teneinde in rechte te kunnen ageren

  Terzelfder tijd verzond de Schatbewaarster ook een overzicht van de financiële operaties evenals de volledige boekhouding van dit fonds, onder de vorm van informatika bestanden, aan Meester Demeyere.

  Op 23.1.2008 verzond zij hem ook de verslagen van de Revisor.

  Op 23 januari 2008 had Meester Demeyere, Sekretaris, Raadsman van de UNACT en evenzo beheerder van haar Internet-Site, volgende elementen ontegensprekelijk in zijn bezit: ttz. de volledige en gedetailleerde boekhouding van haar Fonds Rechtsplegingen en het verslag van de Revisor over deze boekhouding evenals het gemotiveerd gebruik met verwijzing naar bewijsstukken van deze fondsen.

  De UNACT had beloofd de sponsors en schenkers op de hoogte te houden van het gebruik van deze fondsen. Meester Demeyere, Jurist en Advokaat had bijzonder aangedrongen op het zeer strikt beheer van deze fondsen en de belofte om haar leden hierover nauwkeurig te informeren..

  De Raad van Beheer van de UNACT heeft zopas vernomen dat de DAAA Liga in een geinformatiseerde Mailig van ene Daniel Beets, op zijn zachts gezegd onjuiste informaties verspreidt over het gebruik van deze fondsen en waarin hij laat uitschijnen dat deze mogelijks verkeerd werden aangewend en waarin hij ook het zogezegd achterwege blijven van informatie aankaart.

  De Raad van Beheer heeft inderdaad vastgesteld dat de documenten terzake niet op haar Internet-Site waren verschenen.

  Men zal zich hier herinneren dat Daniel Beets toevallig medeoprichter is met Meester Demeyere van een nieuwe groepering "Wapen Unie", die ze samen met veel poeha hebben opgericht na het "ontslag" van Meester Demeyere van al zijn mandaten bij de UNACT en ook bij de Adviesraad voor de Wapens. Aan eenieder om de nodige konklusies te trekken uit de heissa van het duo oprichters rond deze nieuwe Unie.

  Deze manier van doen bestaat erin om zoveel mogelijk te weten te komen en gegevens te bemachtigen om deze vervolgens met alle middelen in te houden. In Casu de bewijzen dat het gebruik van desbetreffende fondsen rimpelloos verloopt. En er ook voor te zorgen dat de andere partner, als sekretaris van een andere veringing onder deze dekmantel, wetens en willens, "infos" verspreidt die in de verste verte niets te maken hebben met de werkelijkheid, de hoffelijkheid en beleefd taalgebruik.

  Men mag zich de vraag stellen: Waarom heeft de UNACT zo lang gewacht om de waarheid bekend te maken? Meester Demeyere was tot voor kort dus ook beheerder van onze Internet-Site, haar domein en bestanden. En enkele dagen na zijn "ontslag" ontdekten wij tot onze verwondering dat onze instrukties en gegevens om de Site te besturen en te wijzigen onbeantwoord bleven. Na heel wat zoekwerk kwamen wij tot de bevinding dat een deel naamloos stond ingeschreven in het buitenland met als kontaktadres "info@wapenunie.be" en dus buiten het bereik van de Raad van Beheer van de UNACT maar nog altijd onder de kontrole van diezelfde Nico Demeyere! De rest kunt U al raden.

  Een vervolgverhaal dat nog niet ten einde is. U kunt verzekerd zijn dat wij hierop met meer details zullen terugkomen.

  UNACT

  01.06.2008
  ( 5865 dagen geleden)
  Vervolg+1.6.2008 - Alvorens zijn ontslag in te dienen als Sekretaris van de UNACT vzw “vergat” deze het verslag van de Revisor voor 2007 te publiceren dat hem door de Schatbewaarster was overgemaakt. (pdf):reviseur2008-01-22-1.pdf 

  UNACT

  Welkom op de nieuwe I-Net Site van de UNACT.

  Op 1 juni 2008 hebben wij onze nieuwe Site op het Net geopend.

  De mensen die onze Site kennen zullen wel gemerkt hebben dat er hier de laatste maanden niet veel beweging te bespeuren was.

  De oorzaken van het gebrek aan aktiviteiten waren niet zozeer te zoeken bij de UNACT zelf. Wel is er een en ander gebeurd in weerwil van de Raad van Beheer. Enerzijds weet iedereen dat Parlement en Regering momenteel in een padstelling staan. Anderzijds zullen wij U binnenkort verder uitleggen welke incidenten de aktiviteiten van onze Site grondig hebben verstoord.

  Inmiddels maken wij van de gelegenheid gebruik om onze Site in een nieuw kleedje te stoppen. Wij hopen dat naargelang er nieuwe funkties en paginas worden ingesteld, het gebruik ervan eenvoudiger zal zijn en dat zij U meer komfort zullen geven bij het opzoeken naar de gewenste informaties.

  Ge zult onze Site met vernieuwde regelmaat terug kunnen bezoeken. Binnenkort wordt deze opnieuw de informatiebron bij uitstek in de strijd voor onze vrijheden en rechten.

  In afwachting van onze vernieuwde dienstenpagina’s kunt ge ons intussen opzoeken op volgend adres: administration@unact.org

  De nieuwe Raad van Beheer heeft intussen vernomen dat het verslag van de Bedrijfsrevisor die door de UNAZCT vzw aan haar voormalige Sekretaris Nico Demeyere was overgemaakt in januari 2008 voor publikatie op de Internet-Site van de UNACT, er in feite door deze persoon nooit op werd gepubliceerd.

  Onze belastingsaangifte voor het aanslagjaar 2007 onderging hetzelfde lot met alle mogelijke gevolgen van dien; aangetekend schrijven, risiko van boeten en achterstallige intresten…

  Waarschijnlijk had Nico Demeyere het veel te druk met het oprichten van zijn nieuwe vereniging om nog veel tijd in dergelijke "futiliteiten" te steken.

  Wij verwijzen naar volgend dokument en adres: (revisor 2007)(pdf)

  Zie ook het desbetreffend bericht elders op deze Site.

  Kenners zullen in dergelijke bokkesprongen en tafeldansen de bijzondere manier van werken van deze nieuwe vereniging ontdekken. Wij wensen hun nieuwe leden veel sukkses. De verwijten die Nico Demeyere en zijn kompaan ons proberen te verkopen zijn terug te vinden in eigen tekortkomingen. Wie een put graaft voor een ander….

  Zie ook onze rubriek Wetgeving pagina Gemeenschappelijk Front/Actieplatform: ACTIEPLATFORM

  Wordt vervolgd.

  01.06.2008
  ( 5865 dagen geleden)
  Vervolg+UNACT heeft de kontrole van zijn UNACT Internet Site terug 01/06/2008 
  20.02.2007
  ( 6331 dagen geleden)
  Verslag revisor steunfonds (12 februari 2007) (pdf):verslag_revisor2006.pdf 
  27.09.2006
  ( 6478 dagen geleden)
  Actie tegen de nieuwe wapenwet: Steunfonds - aangepaste tekst (27 september 2006) (pdf):steunfonds.pdf 
  T1td1
  libre
  libre