français/ nederlands

UNACT

Hernieuwing erkenning als wapenhandelaar en verzamelaar 31/03/2009français/

Belangrijke mededeling


Als uw erkenning ouder is dan 5 jaar dan MOET U de hernieuwing ervan aanvragen bij uw Provincie-Gouverneur ten laatste op 31/03/2009.

Wij raden U dus aan :

als U niet alle vragen of aan alle vereisten van het formulier kan beantwoorden, stuur het dan toch terug vóór 31/03/2009.


Met vriendelijke groeten.

De Raad van Beheer van UNACT

TERUGUNACT

RENOUVELLEMENT AGREMENT ARMURIER ET COLLECTIONNEUR 31/03/2009


nederlands

Communication importante


Si votre agrément date de plus de 5 ans, vous DEVEZ en demander le renouvellement au Gouverneur de votre Province au plus tard le 31/03/2009

Nous vous conseillons donc de


Cordiales salutations

le Conseil d'administration de l'Unact


RETOUR